Komunikacja

Komunikacja Pospay 276.jpg

Istnieją tylko dwa sposoby mówienia rzeczy: dobre bądź złe. Do każdego należy wybór trybu w jakim będzie mówił i łączyłem się z otoczeniem. Więc pamiętać o swoje słowa, aby nikt nie został przez nie skrzywdzony.

My, ludzie, jako istoty stadne mamy potrzebę nawiązywania relacji, a w kontekście społecznym relacje te są możliwe dzięki komunikacji. Relacje z innymi składają się z wymianą opinii przez nadawcę i odbiorcę. Tak więc komunikowanie się jest to wyrażaniem lub manifestowania naszych myśli, pragnień i naszych interpretacji rzeczywistości innym ludziom.

Jeśli musisz utrzymywać dialog, ale jesteś znudzony lub zirytowany, z pewnością twój ton nie będzie najbardziej przyjazny. Więc zanim zepsujesz rozmowę spróbuj się skupić na tym, żeby mimo wszystko utrzymać dobry ton rozmowy. Innym rozwiązaniem jest poszukanie odpowiedniego momentu na rozmowę. Pamiętaj że milczenie o tym, co ci przeszkadza, nie jest konstruktywne.

Osobiście, gdy muszę porozmawiać o czymś poważnym z inną osobą, jako pierwszy krok, szukam neutralnego miejsca. Może to być kawiarnia bądź restauracja.


Zobacz tego bloga: https://wle.pisz.pl/dello


Chodzi o to, że dyskusja wymaga od obu osób zaangażowania się w temat rozmowy z szacunkiem. Twarzą w twarz. W jak największym stopniu. Jeśli nie możesz pojawić się osobiście z względu odległości, że więc być rozmowa na Skype, WhatsApp lub innym komunikatorze. Pamiętaj jednak, że nawet podczas zdalnej rozmowy wygląd jest niezmiernie ważny.

Aby zbudować przyjazną dyskusję, pamiętaj także o zbiegach okoliczności. Dobrze jest się nie zgadzać, nie można jednak niczego narzucać, trzeba osiągnąć konsensus za pomocą dyskusji i negocjacji.